Zarząd spółdzielni

Marek Grzelaczyk
Marek Grzelaczyk - Prezes Zarządu
Zbigniew Pankiewicz
Zbigniew Pankiewicz - Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Konrad Łyp
Konrad Łyp - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Malimon
Mariusz Malimon - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Maria Lorens
Maria Lorens - Sekretarz Rady Nadzorczej
Ewa Pietrynko
Ewa Pietrynko - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Krupa - Członek Rady Nadzorczej