Przetargi

13

PRZETARG

05-09-2023

WYMIANA DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Termin składania dokumentów do: 2023-09-19

Termin składania dokumentów upłynął.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia  w Zamościu, ul. Brzozowa 19B, tel. 84 627-19-64 ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Wymiana dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zamościu ul. Lwowska 21 kl. I i II, Lwowska 27 Kl. I i II, Lwowska 29 kl. I i II, Zamoyskiego 3 (2 szt.) i Zamoyskiego 7 (2 szt.) wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem dofinansowania z programu „Dostępność plus”


Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert godzina 10:15
12

Inżynier Kontraktu dla zadania „Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterach,garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kresowej w Zamościu"

23-06-2023

Termin składania dokumentów do: 2023-06-30

Termin składania dokumentów upłynął.

Zamość, dnia 23.06.2023r

Znak: SM/681/2023

O G Ł O S Z E N I E

„Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia  w Zamościu, ul. Brzozowa 19B, tel. (084) 627-19-64 ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Inżynier Kontraktu wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim w ramach realizacji zadania pn. „Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kresowej w Zamościu.”

Kompletna instrukcja przetargowa wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.spoldzielniazamosc.pl

Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2023r do godz. 10:00

Otwarcie ofert godzina 10:15

11

Remont nawierzchni parkingu zlokalizowanego na dz. Nr 51 przy ul. Lwowskiej w Zamościu

12-05-2023

.

Termin składania dokumentów do: 2023-05-26

Termin składania dokumentów upłynął.

Zamość, dnia 08.05.2023r.

Znak:SM/511/2023

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

„Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia  w Zamościu, ul. Brzozowa 19B, tel. (084) 627-19-64 ogłasza postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowanych polegających na: „ Remoncie parkingu zlokalizowanego na działce Nr 51 przy ul. Lwowskiej w Zamościu „.

Kompletna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.spoldzielniazamosc.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2023 o godz. 11:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Otwarcie ofert 26.05.2023 r. godzina 11:15

10

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (BUDYNEK B1) Z LOKALAMI USŁUGOWYMI W PARTERACH, GARAŻAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. KRESOWEJ

09-05-2023

Termin składania dokumentów do: 2023-05-29

Termin składania dokumentów upłynął.

„Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia  w Zamościu, ul. Brzozowa 19B, tel. (084) 627-19-64 ogłasza postępowanie przetargowe na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowanych na realizacje inwestycji pn.: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (BUDYNEK B1) Z LOKALAMI USŁUGOWYMI W PARTERACH, GARAŻAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DROGĄ DOJAZDOWĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. KRESOWEJ W ZAMOŚCIU.

Kompletna instrukcja przetargowa wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.spoldzielniazamosc.pl

Termin składania ofert wpływa dnia 29.05.2023 do godz. 10:00

Otwarcie ofert 29.05.2023 r. godzina 10:15

9

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego

14-02-2020

Termin składania dokumentów do: 2020-02-27

Termin składania dokumentów upłynął.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia    w Zamościu, ul. Brzozowa 19B, tel. (84) 627-19-64 ogłasza postępowanie przetargowe na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowanych  na realizacje inwestycji polegającej na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz  z garażami podziemnymi przy ul. Sikorskiego w Zamościu”.

Kompletna instrukcja przetargowa wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.spoldzielniazamosc.pl

Termin składania ofert wpływa dnia 27.02.2020 do godz. 13:00.

Otwarcie ofert 27.02.2020 r. godzina 13:15.

8

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Zamościu

17-01-2020

Termin składania dokumentów do: 2020-01-29

Termin składania dokumentów upłynął.

Zamość, dnia 17.01.2020 r

Znak: SM/87/2020/

O G Ł O S Z E N I E

„Międzyzakładowa  Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu, ul.  Brzozowa 19B, tel. (084) 627-19-64 ogłasza postępowanie przetargowe na  wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji  inwestycji pn.  : „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Zamościu”.

Kompletna instrukcja przetargowa wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.spoldzielniazamosc.pl

Termin składania ofert wpływa dnia 29.01.2020 do godz. 9:00.

Otwarcie ofert godzina 9:15.

7

Inżynier Kontraktu w zakresie inwestycji polegającej na: „Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi przy ul. Sikorskiego w Zamościu

17-01-2020

Termin składania dokumentów do: 2020-01-24

Termin składania dokumentów upłynął.

Zamość, dnia 17.01.2020 r

Znak: SM/86/2020/

O G Ł O S Z E N I E

„Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia   w Zamościu, ul. Brzozowa 19B, tel. (084) 627-19-64 ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Inżynier Kontraktu w zakresie inwestycji polegającej na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Zamościu”.

Kompletna instrukcja przetargowa wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.spoldzielniazamosc.pl

Termin składania ofert wpływa dnia 24.01.2020 do godz. 9:00.

Otwarcie ofert godzina 9:15.

6

Projekt budowlano wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyłączami przy ul. Sikorskiego w Zamościu

25-06-2019

Termin składania dokumentów do: 2019-07-01

Termin składania dokumentów upłynął.

   Zamość, dnia24.06.2019 r


Znak: SM/871/2019


                                     OG Ł O S Z E N I E


„Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu, ul. Brzozowa 19B,  tel. (084) 627-19-64   ogłasza postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt budowlano wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyłączami przy ul. Sikorskiego w Zamościu”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Spółdzielni:

www.spoldzielniazamosc.pl

Termin składania ofert do dnia 01.07.2019r do godz. 8:00.

Otwarcie ofert godzina 8:15


5

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ulicy Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu

01-03-2019

Termin składania dokumentów do: 2019-03-22

Termin składania dokumentów upłynął.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu ogłasza postępowanie  przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pod nazwą  "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i  Zamoyskiego 7 w Zamościu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi  priorytetowej 5, Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna,  Działania 5.3, Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego w formie  współfinansowania UE.

Pełna treść ogłoszenia mieści się na stronie:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170425#

natomiast Dokumentacja techniczna dostępna pod adresem:     http://www.zdizam.pl/termomodernizacja/

Termin składania Ofert do dnia 22.03.2019 r. do godz. 10:00

4

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu

04-02-2019

Termin składania dokumentów do: 2019-02-26

Termin składania dokumentów upłynął.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu ogłasza postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5, Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3, Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego w formie współfinansowania UE.

Pełna treść ogłoszenia mieści się na stronie:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164537#

natomiast Dokumentacja techniczna dostępna pod adresem:     http://www.zdizam.pl/termomodernizacja/

Termin składania Ofert do dnia 26.02.2019r. do godz. 10:00

3

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu

21-12-2018

Termin składania dokumentów do: 2019-01-21

Termin składania dokumentów upłynął.

Zostało wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i  Zamoyskiego 7 w Zamościu"

Pełne ogłoszenie mieści się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157046#   ,   natomiast Dokumentacja techniczna dostępna jest pod adresem:       http://www.zdizam.pl/termomodernizacja/.

Termin składania ofert upływa 21.01.2019 r

2

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu

20-11-2018

Termin składania ofert: do dnia 29.11.2018r. do godz. 12:00

Termin składania dokumentów do: 2018-11-29

Termin składania dokumentów upłynął.

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego i prowadzenie nadzorów inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji Projektu: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, w formie współfinansowania UE. Menadżer Projektu wybrany w niniejszym postępowaniu będzie sprawował nadzór merytoryczny nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja Projektu i sprawozdawczość oraz będzie sprawował nadzór inżynierski, nad Projektem.

 Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, w formie współfinansowania UE.

1

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu

18-11-2018

WYZNACZONO NOWY PRZETARG.

Termin składania dokumentów do: 2018-11-20

Termin składania dokumentów upłynął.

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego i prowadzenie nadzorów inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji Projektu: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, w formie współfinansowania UE. Menadżer Projektu wybrany w niniejszym postępowaniu będzie sprawował nadzór merytoryczny nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja Projektu i sprawozdawczość oraz będzie sprawował nadzór inżynierski, nad Projektem.

 Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, w formie współfinansowania UE.

Dokumenty do pobrania

przetarg termomodernizacja.zip

Dokumenty do pobrania: